Start Installation Working on configurator Information for developers Appearance and adjustment Pricing

Kod JavaScript


<script src="https://cloud.fifny.com/assets/ec/plugins/shareItem/coreShare.ec.js"></script>
<script type="text/javascript">
  new EC.Share.Core({
    divId: "configItem",
    item: "configurationYourConfiguratorName",
    callback: "http://www.domain.pl/callback",
    idSubmitButton: "ecButtonAdd",
  });
</script>

Gdzie musimy dostosować dwie rzeczy:

 1. item – tutaj wklejamy symbol zestawu, który będziemy udostępniać z Cloud Fifny
 2. callback – tutaj podmieniamy: www.domain.pl na adres, na który odsyłamy callback

Osadzanie za pomocą JavaScript Fifny Clouds

We did not answer your question?